הצהרת בריאות

על מנת לקבל את ערכת הריצה, כל משתתף מתבקש לאשר את הצהרת הבריאות.
במידה והנך אוסף את הערכה עבור חבר, עליך להדפיס את הקובץ המצורף ולהחתים את חברך.
לא תינתן ערכה ללא הצהרת בריאות חתומה.  
 
להדפסת הצהרת הבריאות - לחץ כאן 
ikeaטורקי עליתtuborgנביעות99 fmרדיו דרוםשותפים לדרך:מכביnature valleyAIG
כפיים