10 ק"מ5 ק"מ2.5 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
ikeaטורקי עליתנביעות99 fmרדיו דרוםשותפים לדרך:nature valleyAIG
כפיים