*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
ikeaטורקי עליתtuborgנביעות99 fmרדיו דרוםשותפים לדרך:מכביnature valleyAIG
כפיים