הנחיות במסלול

1. ענדו את מספר החזה מלפנים, כדי שיוכלו לזהות ולכוון אתכם כראוי.
2. לאורך המסלול פזורים שטיחי ביקורת שחובה לעלות עליהם במהלך הריצה.
3. במהלך המרוץ יחולקו בקבוקי מים, יש להקפיד להשליך את הבקבוקים לפחי המחזור המצויים לאחר נקודות המים.
4. על כל משתתף לרוץ רק במקצה אליו הוא נרשם.
5. אנא היכנסו למקצה בנחת מבלי להידחק קדימה. הזמן האישי מתחיל להימדד רק כשתעברו את קו הזינוק.