הנחיות במסלול

הנחיות במסלול
  1. ענוד את מספר החזה מלפנים, אחרת לא יוכלו לזהות ולכוון אותך כראוי.
  2. לאורך הדרך פרושים שטיחי ביקורת ומדידת זמני ביניים, חובה לעלות עליהם.  
    שטיחי הביקורת מונחים בקצוות המסלול ובנקודות שונות
  3. חלוקת המים הינה בבקבוקים.
  4. הקפידו להשליך את הבקבוקים לצד הדרך כדי למנוע החלקה מהרצים שמאחוריכם.
  5. הכניסה למתחם האירוע ולמסלול עם כלי נשק אסורה