תאריכי הרשמה ותעריפים
 

  10 ק"מ 5 ק"מ 2.5 ק"מ
הרשמה מוקדמת עד 6.4.17 120 ש"ח 100 ש"ח 50 ש"ח
הרשמה מאוחרת 7.4-7.5.17 150 ש"ח 120 ש"ח 60 ש"חמה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה